diavola

Stampa
tomato, mozzarella cheese, spicy salami, olive oil

Price: €5.50